Vítejte na mém webu

    Jmenuji se Věra Tauchmanová a zabývám se problematikou hospitalizovaných dětí. Také nabízím poradenství pro rodiče, kteří se do nemocnice s dítětem chystají nebo už v nemocnici jsou. Jako herní specialista mohu připravovat děti na zákroky, které zde podstupují, a mohu jim pomoci zvládnout strach a bolest tak, aby byl zákrok co nejsnesitelnější. Kdo je dobře připravený, lépe nepříjemnosti snáší a lépe spolupracuje. Pomáhám lidem, aby si stáli za svými právy, ať se jedná o rodiče dětí, o dospělé či seniory, a to zejména v institucích.

     Péče je tedy zaměřená na celou rodinu. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat také těm, za nimiž chodí málo návštěv, cítí se osamělí nebo se něčím trápí či je sužují nejistoty. Například po těžkých úrazech a haváriích mívá dlouhodobá hospitalizace bez možnosti pohybu (léčebny pro dlouhodobě nemocné - LDN), často i trvalé následky. Mým přáním je, pomáhat lidem nacházet novou náplň života, jeho smysl, poznávat sebe a vidět, co jim ukazuje jejich současná situace. Někdy stačí jen přítomnost laskavého člověka, jindy třeba držet je za ruku, pohladit, usmát se na ně...

Ale vždy je důležité mít naději.

    Jako herní specialista mohu poskytovat své služby jak v institucionální, tak domácí péči, např. v nemocnicích, v hospicích, v utečeneckých táborech, nebo pomáhat lidem, kteří jsou nějakým způsobem ve společnosti znevýhodněni a být nablízku jejich rodinám.